Grand Noble Mom

Grand Noble Mom là dòng sản phẩm đặc chế cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho bà mẹ mang thai và cho con bú

Sữa Grand Noble số 1 - 750g

Sữa Grand Noble số 1 là sản phẩm dinh dưỡng đặc chế cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi

Sữa Grand Noble số 2 - 750g

Grand Noble số 2 là sản phẩm dinh dưỡng đặc chế cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi

Sữa Grand Noble số 3 - 750g

Sữa Grand Noble số 3 là sản phẩm dinh dưỡng đặc chế cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi