Grand Noble_chúc mừng các khách hàng đã nhận được ôtô cho bé