GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP; ISO

      Sản phẩm sữa Pasteur được cấp giấy chứng nhận HACCP. HACCP là hệ thống xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đáng kể đối với an toàn thực phẩm. Uỷ ban tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) cũng khuyến cáo việc nên áp dụng HACCP kết hợp với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

     Pasteur được đánh giá và cấp chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đối với lĩnh vực : sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp sữa. Đây là kết quả của quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 với sự hỗ trợ của các chuyên gia và quyết tâm của toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong suốt 60 năm kinh nghiệm. Chứng chỉ ISO 9001:2000 chính là cam kết mạnh mẽ của Pasteur đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

    Do vậy, các mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng sữa bột Pasteur ( tiền thân của sữa Grand Noble - Lotte Foods) cho các con uống.