Hội thảo giới thiệu sản phẩm

Vừa qua, Công ty Việt Ý đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm sữa Grand Noble.