Quy trình sản xuất khép kín - video

  

Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trong một quy trình khép kín hoàn toàn. Quy trình khép kín là một hệ thống tự động hóa từ việc sản xuất vật liệu (VD: sản xuất vỏ hộp ) đến việc sản xuất nguyên liệu và đóng gói sản phẩm. Quy trình được thiết kế để ngăn chặn hoàn toàn sự ô nhiễm từ bên ngoài và cải thiện an toàn chất lượng cũng như vệ sinh thực phẩm