Quy trình Kiểm tra sau sản xuất

Mỗi sản phẩm sau khi được sản xuất đều được kiểm tra lại theo quy trình nghiêm ngặt trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng

 

Trong đó riêng khâu kiểm tra tạp chất cũng phải trải qua 6 bước để cho ra những sản phẩm đảm bảo sạch nhất trước khi đưa ra thị trường