Sản phẩm

Chức năng của OPO

OPO là dưỡng chất vàng có cấu trúc giống với cấu trúc chất béo có trong sữa mẹ, rất thân thiện cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Xem thêm